Tag Archives: bagaimana

Maksud Peribahasa Bagaimana Acuan Begitulah Kuihnya

Maksud Peribahasa Bagaimana Acuan Begitulah Kuihnya. Syamil tidak ubah seperti ayahnya yang suka memancing tiap minggu bak kata pepatah bagaimana acuan begitulah kuihnya. Oct 27, 2012 · bagaimana acuan begitulah kuihnya. Bagai Mana Acuan Begitulah Kuihnya Maksud malaytutu from malaytutu.blogspot.com Bagaimana acuan begitulah kuihnya maksud peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya perangai atau sikap seseorang… published… Read More »